فروش میگو وانامی
خانه / میگو / میگو وانامی / فروش اینترنتی میگو وانامی با نازلترین قیمت

فروش اینترنتی میگو وانامی با نازلترین قیمت

این روزها مردم به خاطر دغدغه هایی که دارند سرشان بسیار شلوغ است و خیلی اوقات وقت خرید حضوری را ندارند. فروش اینترنتی میگو وانامی که با نازلترین قیمت میباشد کار شما را بسیار راحت کرده است.

فروش اینترنتی میگو وانامی

قسمت های بدن میگو

 • قسمت سر سینه
 • قسمت شکمی
 • دستگاه گردش خون
 • دستگاه تنفسی
 • دستگاه گوارش
 • دستگاه دفع
 • دستگاه عصبی
 • دستگاه تولید مثل

قسمت سرسینه دو جفت آنتن دارد که وظیفه حسی و تعادلی را داراست. ضمائم دهانی شامل ماندیبول و ماگزیلا می باشند که به ترتیب در گرفتن غذا وتنفس نقش دارند.
قسمت شکمی از شش بند تشکیل شده که شامل پاهای شنا میباشد که برای شنا کردن و کمک کردن به تنفس بوده ولی در جنس ماده برای کمک در نگهداری و باروری و آزاد کردن تخم ها بکار گرفته میشود.
در میگوها دستگاه گردش خون از نوع باز میباشد و از چهار بخش اصلی سینوسها، قلب، سرخرگها و کانالهای خونی تشکیل میشود. در قسمت دستگاه  تنفسی، آبششها دو ردیف طولی دارند که در دو طرف ناحیه سینه ای و در حفره ای که به وسیله ی کاراپاس چوشیده میشود قرار دارند.
دستگاه گوارش دارای لوله گوارشی بزرگ و طولانی میباشد که از دهان تا مخرج جانور امتداد دارد. دستگاه دفع در میگوها شامل یک جفت غده آنتنی یا غده سبز است.که در قاعده هر یک از دومین جفت آنتن ها واقع شده اند. وظیفهی دستگاه دفع مواد زائد و کمک در فرآیند تنظیم اسمزی است.
دستگاه عصبی میگو شامل یک طناب عصبی و مجموعه ای از گره های عصبی میباشد. در بیشتر انواع میگوها، جنس نر و ماده جدا از هم هستند. در خانواده پنالیده، همهی میگوها از همان اول جنسیتشان مشخص است. ولی در گونه های پاندالوس ابتدا نر و بعد به ماده تبدیل شده است.

فروش اینترنتی میگو وانامی

 دستگاه عصبی میگو شامل سه گروه  میباشد

 • عقده های فوق مری
 • عقده های زیر مری
 • عقده های عصبی

میگوهای دریایی با لنج و کشتی صید میشوند. میگو ی تازه بوی بدی نمیدهد و فقط بوی میگو را دارد که اصلا تند نیست. از این نظر میگو پرورشی و دریایی هیچ فرقی با هم ندارند.

فروش اینترنتی میگو وانامی

دستگاه تولید مثل ماده شامل چه چیزهایی میباشد؟

 • تخمدانها
 • مجرای تخمک بر
 • منفذ
 • قسمت خارجی دستگاه تناسلی

بر اساس شکل دستگاه تناسلی، میگوها پنائیده به دو گروه تقسیم میشوند. یکی گروه تلیکوم باز و دیگری تلیکوم بسته. وظیفه تلیکوم، نگهداری اسپرماتوفورهایی است که زمان عمل جفتگیری از میگوی نر به میگوی ماده منتقل شده است.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
عبدالناصر کجمی
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09129356056
آدرس کانال: bazargani_aryansafa@
پست الکترونیکی: bazargani.aryansafa@gmail.com

مطلب پیشنهادی

فروشنده آنلاین میگو در شمال کشور

فروشنده آنلاین میگو در شمال کشور

فروشنده آنلاین میگو در شمال کشور، بازرگانی آریان صفا. بازرگانی آریان صفا، فروشنده آنلاین میگو، …

بازرگانی آریان صفا